Over ons

 

Wil je meer weten over de partijen die deze unieke training hebben opgezet? Lees hier meer over ons en onze gezamenlijke missie.

Waarom

 

De transities zijn in volle gang! De benodigde skills & kennis om je daarin te bewegen, vooral als je net begint, worden echter nog niet aangeboden. Daarom hebben SustainableMotionSquarewise en Drift de handen in een geslagen om jonge werknemers handvatten te bieden om hun passie & ambitie in te zetten. Met een uniek aanbod van persoonlijke ontwikkeling, praktijkervaring en wetenschappelijke kennis willen wij een nieuwe generatie van Transitiemakers in beweging zetten.

SustainableMotion

 

SustainableMotion is mede-initiatiefnemer en organisator van de Transitiemaker Training. Sinds 2011 organiseert SustainableMotion projecten en programma’s om een duurzame carrière op te bouwen en verder te ontwikkelen. Met onze landelijke carrièrebeurzen voor starters & professionals, inhoudelijke trainingen en inhoudelijke netwerkevenementen ondersteunen wij jou in een carrière waar nieuwe business modellen, circulaire economie & duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

SustainableMotion gelooft in de veranderkracht van een nieuwe generatie en daarom is het zo belangrijk dat jonge medewerkers een rol kunnen spelen in de duurzaamheidstransities van hun organisatie. Met deze training willen wij hen bewapenen om een onmisbare schakel te worden in hun organisatie.

 

DRIFT

 

DRIFT is partner van de Transitiemaker training en heeft het inhoudelijke programma mede ontwikkeld. DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut binnen het veld van duurzaamheidstransities. Wij ontwikkelen en delen al meer dan 15 jaar transformatieve kennis die mensen, steden, sectoren en organisaties in staat stelt zich actief in te zetten voor transities. We zetten ons in voor eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen. Onze visie is dat transities de mogelijkheid bieden voor radicale veranderingen op de lange termijn. Door onze kennis over transities en onze praktijkervaring zijn wij overtuigd dat het mogelijk is om onze systemen fundamenteel anders te organiseren. Via onze Transition Academy delen we deze kennis en ervaring. Hierbij vertrekken we vanuit onze Transformatieve leerfilosofie: Think, Act, Change. Op basis van een gedeelde kennisbasis van transitiedenken (Think), dagen we deelnemers uit de aangereikte kennis en methodes toe te passen in hun eigen context (Act), het bestaande ter discussie te stellen en hun handelingsperspectief te verbreden (Change).

Met deze Transitiemaker training hopen we jonge professionals te inspireren en te ondersteunen om binnen hun organisaties te zoeken naar de ruimte voor transitie om zo bij te dragen aan een meer eerlijke, duurzame en veerkrachtige wereld.

 

Squarewise

 

Squarewise is mede-initiatiefnemer van de Transitiemaker Training. Dit is een impactorganisatie die werkt aan een gezonde leefwereld; egovrij en ecovriendelijk. Met ons team werken we al meer dan 20 jaar aan oplossingen voor maatschappelijke issues. Door mensen samen te brengen, te experimenteren en zo ideeën verder te brengen. We focussen op de energietransitie in de gebouwde omgeving, circulariteit en de landbouwtransitie. Project voor project werken we aan een leefwereld van verschil en zetten we de positieve transitie in beweging. Tijdens de training brengen we in wat ons team dagelijks in de praktijk ziet en ervaart.

Squarewise is sociale onderneming. Dit betekent dat we in al onze projecten bijdragen aan een gezonde leefwereld. Dit kunnen wij niet alleen! Om transities in beweging te brengen delen wij onze kennis en inzichten met de buitenwereld en stellen we onszelf ten doel om bevlogen en geaarde transitiemakers binnen én buiten Squarewise op te leiden.